Hướng dẫn tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, website e-learning, trang thông tin điện tử năm học 2011-2012

Thứ hai - 07/08/2017 15:15
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, website e-learning, trang thông tin điện tử năm học 2011-2012
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, website e-learning, trang thông tin điện tử năm học 2011-2012

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 
 
     Số:66/SGD&ĐT-KHCN
V/v: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi
thiết kế bài giảng e-learning, website e-learning, trang thông tin điện tử

năm học 2011-2012
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 
 
Hà Nội, ngày 09 tháng 01  năm 2012

Kính gửi:                        - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện/TX;
                                      - Các trường Trung cấp chuyên nghiệp;
                                      - Các trường Trung học phổ thông;
                                      - Các trung tâm Giáo dục thường xuyên;
                                      - Các trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp;
                                      - Các trường chuyên biệt trực thuộc Sở.
 
Căn cứ kế hoạch số 9681/KH-SGD&ĐT ngày 23/12/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Ngày hội CNTT ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lần thứ 2. Ban tổ chức Ngày hội CNTT ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn một tổ chức hội thi Thiết kế bài giảng điện tử E-learning và sản phẩm CNTT trong ngày hội CNTT lần 2 gồm những nội dung như sau:  

1.  Đối tượng dự thi

 Cán bộ quản lý, chuyên viên, giáo viên hiện đang công tác tại các đơn vị, cơ sở giáo dục;
Các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
2. Điều kiện dự thi
- Bài giảng E-Learning phải được xây dựng trên các công cụ hỗ trợ đóng gói sản phẩm theo chuẩn SCORM hoặc AICC như Adobe Prensenter, Lecture maker, iSpring….;
- Không phải là sản phẩm dự thi các cuộc thi khác ; Có bản thuyết minh, mô tả các đặc điểm, hiệu quả sử dụng;
- Tất cả các tư liệu sử dụng trong sản phẩm dự thi đều phải có thông tin về nguồn gốc.
3. Tổ chức thi:
Trong tháng 2/2012, các hội đồng thi cấp cơ sở tập hợp sản phẩm dự thi, thành lập hội đồng chấm sản phẩm (tham khảo các tiêu chí đánh giá ở phụ lục) tập hợp kết quả, xếp loại, khen thưởng các sản phẩm đạt giải cao.
Gửi danh sách, hồ sơ sản phẩm dự thi cấp thành phố về Ban tổ chức hội thi. Mỗi sản phẩm 01 bộ hồ sơ gồm:
 1. Đĩa CD-ROM chứa sản phẩm dự thi, tài liệu thuyết minh mô tả sản phẩm (nếu là bài giảng e-learning là Kế hoạch bài giảng ). Trên mặt đĩa CD có in nhãn ghi rõ các thông tin sau:
+ Sản phẩm dự thi ngày hội CNTT lần thứ 2
+ Họ tên tác giả, Tên trường, Quận, Huyện, Thị xã
+ Lĩnh vực dự thi: (Bài giảng e-learning, Website, Cổng thông tin, phần mềm,…)
 1. Bản in tài liệu thuyết minh mô tả sản phẩm (nếu là bài giảng e-learning là Kế hoạch bài giảng). Bản in được đóng quyển, có bìa cứng (khuyến khích in màu)
 2. Tất cả để trong phong bì giấy A4 bên ngoài dán nhãn rõ các nội dung sau:
 
NGÀY HỘI CNTT LẦN THỨ 2
HỒ SƠ THAM GIA
CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING
VÀ SẢN PHẨM CNTT

- Tên sản phẩm:
- Tên môn (lĩnh vực):
- Tên trường:                                                   Quận/huyện:
- Tác giả (nhóm):                                            Điện thoại:
- Email:
4. Quy định các sản phẩm đạt giải
Sản phẩm đạt giải được nhận Giấy chứng nhận của Ban tổ chức và Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT. Tác giả của các sản phẩm đoạt giải được Ban Tổ chức mời dự lễ trao phần thưởng và giới thiệu sản phẩm. Các sản phẩm đạt giải được đăng trên Website của ngành.
5. Thời gian và địa điểm nhận sản phẩm
Ban tổ chức thu nhận danh sách, hồ sơ sản phẩm của các đơn vị từ ngày 28/2/2012 đến hết ngày 06/3/2012.
            Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng GD&ĐT; các cụm trường THPT; khối trường chuyên biệt và các trường mầm non trực thuộc Sở; khối các trường TCCN; khối các Trung tâm GDTX; khối các Trung tâm GDKTTH tổ chức cuộc thi cấp cơ sở, báo cáo lịch thi trước ngày 13/01/2012 về Phòng KHCNTT thường trực Ban tổ chức cuộc thi, ĐT 39363257, Email khcntt@hanoiedu.vn, chuyên viên Trần Văn Đức 0919336886.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc; (để báo cáo);
- Phòng GD&ĐT Quận huyện;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VP, KHCN;
 
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
Đã ký
 
 
 
Phạm Thị Hồng Nga
 

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
NGÀY HỘI CNTT
 
PHỤ LỤC 1
ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG E-LEARNING
 
Tiêu chí Điểm Đánh giá
 1. Tính công nghệ (điều kiện)
- Được xây dựng trên các công cụ hỗ trợ đóng gói sản phẩm theo chuẩn SCORM hoặc AICC.
- Có ghi âm lời giảng của giáo viên và cho xuất hiện hình hoặc video giáo viên giảng bài khi cần thiết.
- Sử dụng Font chữ Unicode
30
15
 
10
 
5
Nếu không đúng chuẩn sẽ bị loại
 1. Nội dung
- Có đủ phần mô tả tên tác giả, tên bài giảng, mục tiêu và các nội dung trọng tâm của bài.
- Đảm bảo chính xác, khoa học về nội dung và kiến thức bài giảng;
- Tính sáng tạo, thiết thực, bám sát thực tế, khoa học và đổi mới;
- Tính hoàn thiện, đầy đủ;
- Tính rõ ràng trong trích dẫn các tài liệu, học liệu tham khảo.
30
5
 
10
 
6
 
5
4
 
 1. Tính sư phạm và phương pháp truyền đạt:
- Đáp ứng nhu cầu tự học của người học.
- Lời giảng (tiếng nói) và thuyết minh (văn bản) dễ hiểu.
- Tạo tình huống học tập.
- Có các câu hỏi hướng dẫn để người học tư duy, học một cách tích cực.
- Có tính tương tác;
- Có nội dung kiểm tra, đánh giá.
30
5
5
 
5
5
 
5
5
 
 1. Đánh giá chung
- Hiệu quả có thể đem lại cho người học.
- Tính hấp dẫn.
- Có thể áp dụng đại trà, phổ biến được trong thực tiễn.
10
 
 
Tổng điểm 100  
 

 
 
PHỤ LỤC 1A
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘINGÀY HỘI CNTT
ĐÁNH GIÁ TRANG, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 
Tiêu chí Điểm Đánh giá
 1. Tính công nghệ
- Sử dụng công nghệ phần mềm mã nguồn mở, hỗ trợ công nghệ điện toán đám mây.
- Tương thích với nhiều trình duyệt phổ dụng.
- Sử dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật cho kết nối và tích hợp dữ liệu.
- Sử dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật cho bảo mật hệ thống.
20  
 1. Chức năng, nội dung thông tin
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ các chuyên mục thông tin, các văn bản pháp quy có liên quan và theo chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị.
- Có qui định/qui chế về cung cấp, cập nhật thông tin, có ban biên tập.
- Có tích hợp các chức năng quản lý, hoạt động có hiệu quả.
- Có chức năng lưu trữ và quản lý dữ liệu hình ảnh (Video)
- Chức năng lưu trữ và quản lý dữ liệu âm thanh (Audio)
- Có số lượng người truy cập, số lượng lượt truy nhập (Page View)
30  
 1. Hình thức, bố cục:
- Thuận tiện cho các thao tác sử dụng
- Có thiết kế đẹp, bảng màu phù hợp
- Có cấu trúc chuyên mục thông tin rõ ràng
- Phông chữ Unicode
- Hiển thị thông tin nhanh chóng
20  
 1. Tính tương tác
- Địa chỉ liên lạc rõ ràng
- Địa chỉ URL đúng quy định
- Cho phép liên lạc trực tiếp với cán bộ quản trị
- Có chứa kết nối website đến các đơn vị giáo dục.
- Cho phép thông tin phản hồi 2 chiều
- Cho phép cá nhân hóa giao diện truy cập
- Tìm kiếm nhanh nội dung trên website
15  
 1. Đánh giá chung:
- Hiệu quả sử dụng.
- Tính hấp dẫn.
- Có thể áp dụng đại trà, phổ biến được trong thực tiễn.
10  
Tổng điểm 100  

 
 
PHỤ LỤC 2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘINGÀY HỘI CNTT
 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM CNTT NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO
 
Tiêu chí Điểm Đánh giá
 1. Tính công nghệ:
- Nền tảng lập trình phổ dụng.
- Sử dụng ngôn ngữ lập trình cập nhật nhất.
- Dễ triển khai, bảo trì.
- Phù hợp với các chuẩn quy định (Font chuẩn Unicode, mô tả dữ liệu…)
20  
 1. Giao diện phần mềm:
- Bố cục hài hòa, phù hợp, thuận tiện cho người dùng
- Sử dụng Font chữ, màu sắc hợp lý
15  
 1. Tính chức năng:
- Có các chức năng phù hợp với công việc cụ thể
- Cung cấp các kết quả đúng đắn, chính xác.
- Có khả năng tương tác với một hoặc một vài hệ thống cụ thể của phần mềm.
- Có khả năng xác thực bảo vệ thông tin và dữ liệu.
30  
 1. Tính sáng tạo, hoàn thiện:
- Có ý tưởng thiết kế mới mẻ, sáng tạo.
- Có sự hoàn thiện của sản phẩm, không có lỗi.
- Đã được áp dụng trong thực tế tử 2 đơn vị trở lên.
- Có hiệu quả sử dụng cao.
25  
 1. Đánh giá chung:
- Có tài liệu mô tả, hướng dẫn sử dụng chi tiết
- Có tính hấp dẫn.
- Có thể áp dụng đại trà, phổ biến được trong thực tiễn.
10  
Tổng điểm 100  
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây