Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018 của phòng GD & ĐT Quận Đống Đa

Thứ sáu - 03/11/2017 12:43
Căn cứ Hướng dẫn số 2699/SGD&ĐT-VP ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017-2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018 như sau:
Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018 của phòng GD & ĐT Quận Đống Đa

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai có hiệu quả trên cơ sở Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Tập trung xây dựng hệ thống thông tin kết nối liên thông giữa Bộ với các Sở, Phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục; xây dựng và đưa vào sử dụng thống nhất toàn ngành các cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; triển khai hệ thống phần mềm quản lý trong các trường học; triển khai hệ thống hội nghị truyền hình, tập huấn qua mạng phục vụ toàn ngành; tăng cường áp dụng phương thức tuyển sinh đầu cấp học qua mạng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

3. Tăng cường sử dụng sổ điện tử trong nhà trường; tập trung xây dựng và  khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-learning, kho học liệu số của ngành phục vụ nhu cầu tự học của người học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy, học; Xây dựng mô hình ứng dụng CNTT trong công tác điều hành quản lý, dạy và học từ Sở GDĐT đến các Phòng Giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục, ứng dụng giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (giải pháp giáo dục thông minh) nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

4. Các chỉ tiêu chính:

- 100% các trường học (công lập và ngoài công lập) tham gia sử dụng Hệ thống quản lý thông tin giáo dục trực tuyến của ngành trong công tác quản lý, điều hành;

- Đảm bảo 100% các trường Mầm non có ít nhất 4 máy tính, 01 máy chiếu; 100% các trường Tiểu học, THCS đều có giáo viên tin học, mỗi trường từ cấp Tiểu học trở lên có ít nhất 01 phòng thực hành máy tính nối mạng phục vụ dạy tin học.

- 100% giáo viên dạy giỏi ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy. Tích cực tham gia xây dựng, gắn kết nội dung bài giảng e-learning với các hoạt động dạy và học trên lớp, tạo ra hình thức học tập mới – Học tập điện tử.

- Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng nhằm phổ cập kỹ năng ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ quản lý, viên chức các trường học.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tham gia các hoạt động ngày hội CNTT ngành

Tích cực tham gia ngày hội CNTT lần thứ IV dự kiến tổ chức vào tháng 3/2018 (sẽ có hướng dẫn cụ thể sau)

Các nhà trường tổ chức phát động phong trào xây dựng phần mềm, website trường học phục vụ công tác quản lý và dạy học, Đồ dùng dạy học tự làm có ứng dụng CNTT, hồ sơ bài giảng điện tử e-learning …

Bồi dưỡng giáo viên, nhân viên kỹ năng ứng dụng CNTT có hiệu quả trong công việc. Hưởng ứng cuộc thi kỹ năng CNTT trong giảng dạy và nghiệp vụ.

2. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản lý tuyển sinh trực tuyến, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử cho các cấp học từ Tiểu học trở lên, xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý giáo dục một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cấp từ trường học, Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, UBND Thành phố và Bộ GD&ĐT.

Triển khai ứng dụng phần mềm trực tuyến trong tạo lập, quản lý kế hoạch và lịch công tác của từng trường theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung toàn ngành, cụ thể là:

- Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ, tại địa chỉ: http://pc.hanoiedu.vn.

- Phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học (EQMS).

- Cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn OTT, email và website trường học (hạn chế sử dụng hệ thống nhắn tin SMS thu phí qua điện thoại di động).

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch trong việc thực hiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trên địa bàn theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016.

3. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học

a) Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh và các nhà trường khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn, của Sở GD&ĐT tại http://elearning.hanoiedu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học.

b) Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên chủ động tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. Hạn chế lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng.

c) Tăng cường sử dụng trang “Trường học kết nối” của Bộ GDĐT phục vụ trao đổi chuyên môn, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trong nhà trường.

d) Triển khai giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (các giải pháp giáo dục thông minh) ở những đơn vị có điều kiện nhằm ứng dụng những công nghệ tiên tiến, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học.

4. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT và truyền thông

Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ cho ứng dụng CNTT và dạy môn Tin học một cách hiệu quả và thiết thực. Cụ thể:

a) Các trường hoàn thành kết nối cáp quang Internet. Khuyến khích nhà trường sử dụng Internet đồng thời của nhiều nhà mạng khác nhau để đảm bảo chất lượng và sự ổn định dịch vụ Internet.

b) Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành: mỗi trường trang bị ít nhất 02 bộ máy tính, 01 máy in và 01 webcam. Mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng chung. Trang bị máy tính có kết nối Internet tại thư viện để thu hút giáo viên và học sinh khai thác thông tin hướng tới thư viện cũng là nơi học tập, nghiên cức của giáo viên và học sinh

c) Trang bị thiết bị CNTT thiết yếu phục vụ đổi mới phương pháp dạy - học trên lớp học; đảm bảo đủ máy tính phục vụ dạy – học môn Tin học (tối thiểu tiểu học đạt tỷ lệ 24 học sinh/1 máy tính, trung học cơ sở đạt tỷ lệ 16 học sinh/1 máy tính). Các phòng máy tính phục vụ dạy học phải được nối mạng Internet.

d) Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng.

5. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Các nhà trường cần quan tâm  nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường. Sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng tương tác, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học, xây dựng bài giảng e-Learning, xây dựng sách giáo khoa điện tử; khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet.

Tăng cường triển khai tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý qua mạng tại địa chỉ http://taphuan.moet.edu.vn

6. Khai thác, sử dụng phần mềm tự do nguồn mở

a) Tiếp tục triển khai Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GDĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

b) Tăng cường sử dụng phần mềm tự do nguồn mở vào dạy môn Tin học tại các nhà trường.

c) Nghiên cứu áp dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở Nukeviet trong việc xây dựng và triển khai website.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1. Kiện toàn tổ chức bộ phận phụ trách CNTT trong nhà trường:

a)  Đối với phòng GDĐT: phân công Lãnh đạo phòng phụ trách và chuyên viên làm đầu mối theo dõi, triển khai nhiệm vụ CNTT.

b)  Đối với mỗi nhà trường: phân công một đồng chí trong ban giám hiệu và cán bộ của trường đảm nhận vị trí việc làm CNTT (vị trí việc làm theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT) làm đầu mối theo dõi, phụ trách.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD&ĐT.

3. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa; phối hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ CNTT (quy định tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

4. Các nhà trường cần ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng các đơn vị, cá nhân làm tốt; có các biện pháp, chế tài đối với các đơn vị chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp triển khai ứng dụng CNTT năm học 2017-2018 của Bộ, của Sở, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 của nhà trường trước ngày 30/9/2017.

2. Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình ứng dụng CNTT giữa năm học và gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 10/01/2018.

3. Tổ chức đánh giá, tổng kết triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2017-2018 và gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/5/2018.

Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại các nhà trường theo các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm học theo quy định.

Nguồn tin: Phòng GD & ĐT Quận Đống Đa Hà Nội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây